Kampen1854.nl op Facebook
Op vrijdag 10 november 2017 organiseren het Stadsarchief Kampen en de Protestantse Theologische Universiteit het symposium 'Een monument in de tijd. Over kerkelijke en theologische (faculteits)archieven' in het Stadarchief te Kampen. Aanleiding voor het symposium is het gereedkomen van de 'Inventaris van de Archieven van de Theologische Universiteit te Kampen 1854-2006'. De inventaris is samengesteld door Albert Mensema van het Stadsarchief Kampen, voormalig archivaris van het Historisch Centrum Overijssel en oud-student van de Theologische Universiteit Kampen. Het Stadsarchief krijgt de archieven van de PThU in bruikleen.

Aanleiding
Sinds de jaren tachtig zijn delen van de archieven overgebracht naar het Stadsarchief. Het laatste gedeelte verhuisde in 2012.
Wiljan Puttenstein, hoofd bibliotheek en archivaris PThU: "Het bijzondere van dit archief is, dat het niet alleen de geschiedenis van de Theologische Universiteit zelf weerspiegelt, maar ook onmiskenbaar deel uit maakt van de geschiedenis van de stad Kampen als ook van de diverse gereformeerden daar tussen 1845 en 2007."
Een archief als dat van de Kamper theologie-opleiding maakt duidelijk dat het kan: een studie theologie die verbonden is met 'gewone' mensen in samenleving en kerk, en zich door die mensen kritisch laat aanspreken. Het archief toont het verhaal van de zelfredzaamheid (zeker vóór de jaren zestig van de twintigste eeuw, toen gaandeweg steeds ruimere mogelijkheden voor staatssubsidiëring ter beschikking kwamen), de doelbewust aangemoedigde sociale mobiliteit van studenten (vaak afkomstig uit lager opgeleide gezinnen, waar het financieel geen vetpot was) en een nauw verband tussen academie en kerkelijke gemeenschap.
Het vertelt bijvoorbeeld over hoe zwarte Zuid-Afrikaanse studenten in Kampen in het tijdvak van de Apartheid werden geholpen door te stromen naar verantwoordelijke functies.
Belangrijke onderzoeksthema's dus, waarmee het archief laat zien dat het meer doet dan tegemoet komen aan de belangstelling voor 'vroeger'.
De inventaris beslaat ruim 1000 pagina's en bestaat uit drie delen.

Over de Theologische Universiteit Kampen
De Theologische School van 1854 werd gesticht ten behoeve van de 'afgescheiden' Christelijke Gereformeerde Kerk(-en). Daaruit ontstond in de loop van de tijd een Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN). Mondigheid van staf, studenten en achterban waren er de oorzaak van dat een deel vanaf 1944 doorging met een eigen opleiding (Vrijmaking). De bij de GKN gebleven Hogeschool ontwikkelde zich even energiek. Ze werd een Universiteit, die tenslotte opging in de Protestantse Theologische Universiteit.

Over het symposium
Tijdens het symposium zullen sprekers van onder meer de Protestantse Theologische Universiteit, het Stadsarchief Kampen, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit en de Vrije Universiteit hun ervaringen met het beheer en ontsluiting van kerkelijke en theologische (faculteits)archieven delen.
Het symposium wordt afgesloten met de feestelijke presentatie van de inventaris.

Programma symposium
Het symposium vindt plaats op vrijdag 10 november 2017 vanaf 14.00 uur in het Auditorium van het Stadsarchief Kampen.
Voorafgaand aan het symposium is er de gelegenheid om van 12.30 tot 13.30 uur een stadswandeling door Kampen te maken onder deskundige leiding van kerkhistorici Gert van Klinken en Jaap van Gelderen. Gert van Klinken is docent kerkgeschiedenis aan de PThU en Jaap van Gelderen was dat aan de ThU Kampen.
Het symposium wordt afgesloten met de feestelijke presentatie van de drie-delige inventaris, die door de samensteller zal worden aangeboden aan Mechteld Jansen (rector PThU), Bort Koelewijn (burgemeester Kampen) en Sjaak van 't Kruis (Protestantse Kerk).

12.30 Stadswandeling o.l.v. Jaap van Gelderen en Gert van Klinken (PThU)

13.30 Ontvangst met koffie en thee

14.00 Opening door Wiljan Puttenstein (hoofd bibliotheek en archivaris PThU)

14.05 Henk Dijk (interim-manager Stadsarchief Kampen)
'Het nieuwe Stadsarchief Kampen'

14.15 Jacob van Sluis (Rijksuniversiteit Groningen/Tresoar)
'Acquisitie en ontsluiting van kerkelijke archieven – de praktijk bij Tresoar, Leeuwarden

14.30 Bart Jaski (Universiteit Utrecht)
'Besloten ontsloten: de theologische archieven in de Universiteitsbibliotheek Utrecht'

14.45 Hans Krabbendam (Radboud Universiteit-KDC)
'Uitdagingen voor het beheer van katholieke archieven'

15.00 Pauze met mogelijkheid tot bezichting Stadsarchief

15.30 George Harinck (Vrije Universiteit-HDC)
'Ervaringen met kerkelijke archieven in Nederland en Noord-Amerika'

15.45 Albert Mensema (Stadsarchief Kampen)
'De inventarisatie van het archief van de Theologische Universiteit Kampen 1854-2006'

16.05 Gert van Klinken en Leo Mietus (PThU)
'Het gebruik van archieven in het onderwijs – slotbeschouwing'

16.15 Overhandiging eerste exemplaren inventaris aan Mechteld Jansen (rector PThU), Bort Koelewijn (burgemeester Kampen) en Sjaak van 't Kruis (PKN)

16.30 Sluiting en receptie (begane grond)

Deelname
Deelname aan het symposium is kosteloos, mits aangemeld voor 1 november a.s. via de website van de PThU, www.pthu.nl.

Locatie
Stadsarchief Kampen (Stadskazerne)
Oudestraat 216C
8261 CA Kampen
http://www.stadsarchiefkampen.nl

Inlichtingen en informatie
Protestantse Theologische Universiteit
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T 088-3371862
I www.pthu.nl/bibliotheek