Kampen1854.nl op Facebook
Burgwalkerk te Kampen, vrijdag 6 november 2015

Het is duidelijk: "het" verzet is niet in Kampen uitgevonden. En daarom heeft dr. Jan Ridderbos in de titel van zijn toespraak met opzet het woordje "het" weggelaten. Hét verzet is oeverloos breed, breder dan de IJssel. Veelkleurig, puttend uit allerlei bronnen. Kampen neemt in het geheel van het verzet wel een bijzondere plaats in. En daarom is het woord bakermat gebruikt. Het zijn spannende vragen: Was wat toen nog heette Theologische Hogeschool bakermat van het verzet? Anders dan de kazerne in Kampen leverde de Hogeschool geen strijdbare jongens af, geoefend met de wapens, direct inzetbaar voor de strijd. Was die Hogeschool wel een broedplaats, een bakermat, een plek waar jonge mannen geestelijk werden toegerust om zich tenminste op geestelijk gebied te verzetten tegen de bezetter? Een soortgelijke vraag kan gesteld worden met betrekking tot de Kamper kerken. En wat te denken van de Kamper jongen, G. Spanhaak, die met geestverwanten een illegaal blad opzette, en dat niet noemde Strijdend Kampen, maar Strijdend Nederland? Lag aan de titel toch niet de gedachte ten grondslag dat Kampen geheel Nederland iets te leren had, namelijk strijden tegen de vijand?


Lees verder