Kampen1854.nl op Facebook

De Theologische School

Heden, 6 December [1894], gedenkt de Theologische School van "de Gereformeerde Kerken in Nederland" haar veertigjarig bestaan, en deze Inrichting van onderwijs is van beteekenis genoeg voor onze stad, om een oogenblik aan hare geschiedenis aandacht te wijden.
In de behoefte, welke de eerste "Christelijke Afgescheidene Gemeenten" hadden aan predikanten, werd terstond na hare formatie voorzien door het opleiden van godsdienstleeraren bij degenen, die de meeste kennis hadden en daartoe het eerst aangezocht werden door gemeenten, of bijzondere personen, die wenschten opgeleid te worden. Ds. Hendrik de Cock van Ulrum begon er al spoedig mede.
Lees verder

De kracht van Kampen

Op 11 mei 2012 nam de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) afscheid van Kampen onder het thema 'De kracht van Kampen' - Een dag van afscheid en perspectief.

Samen met de studenten, oud-studenten, (oud)medewerkers en andere belangstellenden werd stilgestaan bij het afscheid van deze stad.

Op het programma stonden o.a. 'De paradox van Kampen'. Studenten uit verschillende jaargroepen gaven op gevarieerde wijze een beeld van heden en verleden. Oud-hoogleraren hielden een forumgesprek: 'Onder professoren'.

Acht oud-studenten schreven een essay over hun herinneringen aan Kampen. Van harte aanbevolen!

Wie de statements en de essays nog eens terug wil lezen, klik hier.