Kampen1854.nl op Facebook

Intussen, bij de buren…

Lees verder..... wordt een monumentaal kerkgebouw – Burgwal 60 - onttrokken aan haar bestemming, de wekelijkse eredienst, en bij ons, in Huize Margaretha, gaat de vlag definitief uit: de voltooiing nadert, na een periode van afbraak, archeologisch onderzoek, nieuwbouw en (her)huisvesting. De hoge kranen, de zware transporten, de vele hekwerken en de laatste containers en cabines behoren weldra tot het verleden. Waar de roots van Margaretha op deze plek in de stad tot ver in de Middeleeuwen rijken, is de Burgwalkerk net aan 140 jaar oud geworden: de opening was in maart 1875 (wel vonden de kerkgangers toentertijd dat zij de rechtmatige voortzetting waren van de Kerk der Middeleeuwen die door de Reformatie was heengegaan in de zestiende eeuw). Maar dit terzijde... Lees verder

MONITOR VAN DE STUDENTEN

"De eigene inrichting verplaatst ... of de schade, die Kampen mitsgaders zijne omstreken dreigt, beschouwd uit geestelijk, intellectueel, politiek, paedagogisch, sociaal, materieel en andere oogpunten te vele om op te noemen." (...) Allereerst een kort woord over den schrijver [van deze brochure] ... men zou denken, Lees verder

Rückblick en andere Blikjes

O Lentetijd, O studietijd!

De lente is gekomen. Je ziet het, je hoort het, je voelt het. Want ze is overal. In 't lage broekland en hoog in de lucht, langs den IJssel en in 't plantsoen. In de groene grasscheutjes tusschen de tegels van het binnenpleintje der School en bij de lege kapstokken in den gang. In de boomen op den Burgwal en in de etalages van Lees verder