Kampen1854.nl op Facebook
KAMPEN 1854 wil de herinnering bewaren aan de Theologische Universiteit te Kampen en de invloed die van haar is uitgegaan in stad, land en wereldwijd, gedurende meer dan 150 jaar.
Voor u ligt de nieuwste editie van de Nieuwsbrief van de Stichting Kampen 1854. De Stichting is enkele jaren geleden opgericht met als doel om – na het vertrek van de Protestantse Theologische Faculteit uit Kampen - de herinnering aan dat instituut levend te houden in de meest brede zin van het woord. De Stichting doet dat op verschillende manieren met als brandpunt steeds de vragen: Hoe heeft de opleiding in Kampen de ontwikkeling van deze stad beïnvloed – wat betekende het voor onder meer de politiek, het onderwijs en de economische ontwikkeling? Met andere woorden: hoe is deze lokale gemeenschap in haar volle breedte gekleurd geraakt door wat binnen haar muren in 1854 begon?

In deze nieuwsbrief treft u twee bijdragen aan. Jaap van Gelderen neemt ons opnieuw mee op de wandeling die hij in november 2015 maakte met de deelnemers aan het symposium dat we in het najaar organiseerden. Thema van deze voettocht was De Sociale Quaestie in Kampen. Jaap laat op boeiende wijze zien hoe de invloed van de Theologische School veel verder reikte dan het theologisch onderwijs op zich.
Marijn Rohaan, nu predikant in Vollenhove, vertelt op aanstekelijke wijze over de tijd die als studente in Kampen doorbracht: 'Kampen was een groeiplaats, waar je echt kon studeren, en je denkwereld vergroten. Waar de wereld soms aangenaam ver weg leek, maar toch dichtbij was.'
De lezing die Jan Ridderbos op ons symposium hield (Kampen, bakermat van verzet) is op onze website (www.kampen1854.nl) te vinden.

Op deze site is ook te lezen dat de Burgwalkerk met ingang van 2016 niet meer wordt gebruikt als plaats van de reguliere wekelijkse eredienst. Gelukkig vinden er nog wel de cantatediensten plaats en blijft de kerk de komende tijd in gebruik voor bijzondere vieringen, waaronder kerkdiensten op hoogtijdagen. Er ligt de wens om de Burgwalkerk in de toekomst een functie te geven op het snijvlak van eredienst, cultuur en historie. Dat wordt de komende maanden nader onderzocht; het zal niet zonder slag of stoot gaan en creativiteit, inzet en ook geld van verschillende partijen vragen.
De Stichting Kampen 1854 volgt deze ontwikkelingen met veel belangstelling. Wij hechten om meer dan één reden aan deze plek en zouden daarmee in de toekomst graag verbonden blijven. Maar we zijn klein en niet-vermogend en kunnen alleen in de slipstream van anderen onze dromen realiseren.
Die wens heeft ook te maken met de inmiddels gebleken onmogelijkheid vaste grond onder de voeten te krijgen in een ander bepalend gebouw in deze stad - de Van Heutszkazerne. De van Heutsz zal naar verwachting in de loop van 2016 als stadskazerne in gebruik genomen worden door een aantal instellingen. Een openbaar gebouw, toegankelijk voor alle groeperingen in onze samenleving. Het aanvankelijke perspectief dat onze stichting daarin een plek zou krijgen blijkt niet realiseerbaar. Graag hadden wij daar een plek gecreëerd om onszelf te presenteren, bezoekers de informeren en de geschiedenis te documenteren. Helaas. Maar misschien biedt de Burgwalkerk een oplossing. Wij zullen u – onder andere door middel van onze nieuwsbrieven – op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Ook langs andere wegen blijven wij actief met als doel het levend houden van het specifieke deel van onze traditie: Kampen 1854. Wij doen dat vanuit de overtuiging dat het verleden blijft leven en ons helpt de weg te vinden naar de toekomst.

Bert Endedijk
Voorzitter Kampen 1854